สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   25  
2 Aug 2023   36  
3 Aug 2023   43  
4 Aug 2023   29  
5 Aug 2023   34  
6 Aug 2023   24  
7 Aug 2023   26  
8 Aug 2023   45  
9 Aug 2023   31  
10 Aug 2023   35  
11 Aug 2023   47  
12 Aug 2023   43  
13 Aug 2023   36  
14 Aug 2023   48  
15 Aug 2023   39  
16 Aug 2023   39  
17 Aug 2023   43  
18 Aug 2023   36  
19 Aug 2023   44  
20 Aug 2023   40  
21 Aug 2023   30  
22 Aug 2023   46  
23 Aug 2023   50  
24 Aug 2023   95  
25 Aug 2023   36  
26 Aug 2023   33  
27 Aug 2023   58  
28 Aug 2023   76  
29 Aug 2023   78  
30 Aug 2023   74  
31 Aug 2023   61