สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   36  
2 Jun 2023   51  
3 Jun 2023   21  
4 Jun 2023   27  
5 Jun 2023   24  
6 Jun 2023   30  
7 Jun 2023   27  
8 Jun 2023   31  
9 Jun 2023   37  
10 Jun 2023   29  
11 Jun 2023   16  
12 Jun 2023   36  
13 Jun 2023   33  
14 Jun 2023   33  
15 Jun 2023   33  
16 Jun 2023   31  
17 Jun 2023   29  
18 Jun 2023   23  
19 Jun 2023   34  
20 Jun 2023   33  
21 Jun 2023   25  
22 Jun 2023   53  
23 Jun 2023   35  
24 Jun 2023   34  
25 Jun 2023   29  
26 Jun 2023   21  
27 Jun 2023   31  
28 Jun 2023   38  
29 Jun 2023   43  
30 Jun 2023   42