สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   27  
2 May 2023   32  
3 May 2023   27  
4 May 2023   54  
5 May 2023   31  
6 May 2023   32  
7 May 2023   26  
8 May 2023   38  
9 May 2023   36  
10 May 2023   41  
11 May 2023   37  
12 May 2023   42  
13 May 2023   52  
14 May 2023   26  
15 May 2023   33  
16 May 2023   33  
17 May 2023   72  
18 May 2023   27  
19 May 2023   40  
20 May 2023   24  
21 May 2023   34  
22 May 2023   44  
23 May 2023   34  
24 May 2023   44  
25 May 2023   61  
26 May 2023   50  
27 May 2023   38  
28 May 2023   14  
29 May 2023   26  
30 May 2023   34  
31 May 2023   25