สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   30  
2 Apr 2023   19  
3 Apr 2023   31  
4 Apr 2023   41  
5 Apr 2023   41  
6 Apr 2023   27  
7 Apr 2023   38  
8 Apr 2023   31  
9 Apr 2023   34  
10 Apr 2023   35  
11 Apr 2023   36  
12 Apr 2023   64  
13 Apr 2023   33  
14 Apr 2023   35  
15 Apr 2023   33  
16 Apr 2023   31  
17 Apr 2023   34  
18 Apr 2023   33  
19 Apr 2023   34  
20 Apr 2023   33  
21 Apr 2023   40  
22 Apr 2023   40  
23 Apr 2023   21  
24 Apr 2023   43  
25 Apr 2023   32  
26 Apr 2023   31  
27 Apr 2023   40  
28 Apr 2023   46  
29 Apr 2023   32  
30 Apr 2023   24