สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   115  
2 Nov 2023   102  
3 Nov 2023   101  
4 Nov 2023   64  
5 Nov 2023   65  
6 Nov 2023   96  
7 Nov 2023   84  
8 Nov 2023   77  
9 Nov 2023   80  
10 Nov 2023   118  
11 Nov 2023   113  
12 Nov 2023   58  
13 Nov 2023   65  
14 Nov 2023   116  
15 Nov 2023   96  
16 Nov 2023   80  
17 Nov 2023   92  
18 Nov 2023   66  
19 Nov 2023   56  
20 Nov 2023   67  
21 Nov 2023   88  
22 Nov 2023   77  
23 Nov 2023   76  
24 Nov 2023   112  
25 Nov 2023   65  
26 Nov 2023   52  
27 Nov 2023   86  
28 Nov 2023   66  
29 Nov 2023   66  
30 Nov 2023   69