สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   15  
2 Jan 2023   18  
3 Jan 2023   33  
4 Jan 2023   32  
5 Jan 2023   28  
6 Jan 2023   32  
7 Jan 2023   20  
8 Jan 2023   15  
9 Jan 2023   29  
10 Jan 2023   36  
11 Jan 2023   40  
12 Jan 2023   35  
13 Jan 2023   19  
14 Jan 2023   20  
15 Jan 2023   29  
16 Jan 2023   41  
17 Jan 2023   35  
18 Jan 2023   37  
19 Jan 2023   29  
20 Jan 2023   28  
21 Jan 2023   18  
22 Jan 2023   37  
23 Jan 2023   41  
24 Jan 2023   41  
25 Jan 2023   32  
26 Jan 2023   31  
27 Jan 2023   21  
28 Jan 2023   23  
29 Jan 2023   35  
30 Jan 2023   32  
31 Jan 2023   45