สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   43  
2 Aug 2022   27  
3 Aug 2022   31  
4 Aug 2022   42  
5 Aug 2022   36  
6 Aug 2022   24  
7 Aug 2022   27  
8 Aug 2022   42  
9 Aug 2022   36  
10 Aug 2022   39  
11 Aug 2022   44  
12 Aug 2022   29  
13 Aug 2022   24  
14 Aug 2022   21  
15 Aug 2022   30  
16 Aug 2022   41  
17 Aug 2022   26  
18 Aug 2022   29  
19 Aug 2022   32  
20 Aug 2022   51  
21 Aug 2022   11  
22 Aug 2022   26  
23 Aug 2022   23  
24 Aug 2022   18  
25 Aug 2022   33  
26 Aug 2022   24  
27 Aug 2022   42  
28 Aug 2022   22  
29 Aug 2022   34  
30 Aug 2022   29  
31 Aug 2022   26