สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   29  
2 Jul 2022   25  
3 Jul 2022   28  
4 Jul 2022   31  
5 Jul 2022   69  
6 Jul 2022   42  
7 Jul 2022   27  
8 Jul 2022   22  
9 Jul 2022   37  
10 Jul 2022   34  
11 Jul 2022   53  
12 Jul 2022   54  
13 Jul 2022   38  
14 Jul 2022   53  
15 Jul 2022   60  
16 Jul 2022   48  
17 Jul 2022   37  
18 Jul 2022   36  
19 Jul 2022   47  
20 Jul 2022   28  
21 Jul 2022   34  
22 Jul 2022   27  
23 Jul 2022   46  
24 Jul 2022   25  
25 Jul 2022   46  
26 Jul 2022   26  
27 Jul 2022   50  
28 Jul 2022   19  
29 Jul 2022   27  
30 Jul 2022   37  
31 Jul 2022   24