สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   47  
2 Apr 2022   27  
3 Apr 2022   29  
4 Apr 2022   37  
5 Apr 2022   32  
6 Apr 2022   29  
7 Apr 2022   40  
8 Apr 2022   23  
9 Apr 2022   30  
10 Apr 2022   34  
11 Apr 2022   31  
12 Apr 2022   28  
13 Apr 2022   23  
14 Apr 2022   45  
15 Apr 2022   22  
16 Apr 2022   29  
17 Apr 2022   32  
18 Apr 2022   45  
19 Apr 2022   33  
20 Apr 2022   27  
21 Apr 2022   32  
22 Apr 2022   33  
23 Apr 2022   26  
24 Apr 2022   28  
25 Apr 2022   49  
26 Apr 2022   42  
27 Apr 2022   46  
28 Apr 2022   53  
29 Apr 2022   36  
30 Apr 2022   28