สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   45  
2 May 2021   49  
3 May 2021   53  
4 May 2021   49  
5 May 2021   55  
6 May 2021   42  
7 May 2021   41  
8 May 2021   33  
9 May 2021   44  
10 May 2021   50  
11 May 2021   55  
12 May 2021   47  
13 May 2021   65  
14 May 2021   35  
15 May 2021   35  
16 May 2021   32  
17 May 2021   36  
18 May 2021   46  
19 May 2021   59  
20 May 2021   43  
21 May 2021   33  
22 May 2021   43  
23 May 2021   41  
24 May 2021   60  
25 May 2021   58  
26 May 2021   45  
27 May 2021   32  
28 May 2021   42  
29 May 2021   57  
30 May 2021   80  
31 May 2021   80