สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   33  
2 Feb 2021   35  
3 Feb 2021   31  
4 Feb 2021   30  
5 Feb 2021   30  
6 Feb 2021   23  
7 Feb 2021   17  
8 Feb 2021   30  
9 Feb 2021   36  
10 Feb 2021   23  
11 Feb 2021   32  
12 Feb 2021   29  
13 Feb 2021   25  
14 Feb 2021   21  
15 Feb 2021   34  
16 Feb 2021   38  
17 Feb 2021   47  
18 Feb 2021   38  
19 Feb 2021   42  
20 Feb 2021   35  
21 Feb 2021   8  
22 Feb 2021   20  
23 Feb 2021   24  
24 Feb 2021   44  
25 Feb 2021   45  
26 Feb 2021   51  
27 Feb 2021   48  
28 Feb 2021   35