สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   12  
2 Sep 2019   22  
3 Sep 2019   15  
4 Sep 2019   22  
5 Sep 2019   26  
6 Sep 2019   13  
7 Sep 2019   9  
8 Sep 2019   5  
9 Sep 2019   19  
10 Sep 2019   20  
11 Sep 2019   20  
12 Sep 2019   31  
13 Sep 2019   26  
14 Sep 2019   18  
15 Sep 2019   8  
16 Sep 2019   18  
17 Sep 2019   19  
18 Sep 2019   25  
19 Sep 2019   20  
20 Sep 2019   15  
21 Sep 2019   0  
22 Sep 2019   0  
23 Sep 2019   0  
24 Sep 2019   0  
25 Sep 2019   0  
26 Sep 2019   0  
27 Sep 2019   0  
28 Sep 2019   0  
29 Sep 2019   0  
30 Sep 2019   0