สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   25  
2 Jul 2019   16  
3 Jul 2019   15  
4 Jul 2019   20  
5 Jul 2019   13  
6 Jul 2019   13  
7 Jul 2019   15  
8 Jul 2019   24  
9 Jul 2019   15  
10 Jul 2019   18  
11 Jul 2019   20  
12 Jul 2019   31  
13 Jul 2019   22  
14 Jul 2019   15  
15 Jul 2019   22  
16 Jul 2019   18  
17 Jul 2019   20  
18 Jul 2019   18  
19 Jul 2019   30  
20 Jul 2019   20  
21 Jul 2019   22  
22 Jul 2019   21  
23 Jul 2019   23  
24 Jul 2019   16  
25 Jul 2019   20  
26 Jul 2019   18  
27 Jul 2019   20  
28 Jul 2019   12  
29 Jul 2019   14  
30 Jul 2019   26  
31 Jul 2019   37