สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   21  
2 Jun 2019   12  
3 Jun 2019   18  
4 Jun 2019   19  
5 Jun 2019   15  
6 Jun 2019   27  
7 Jun 2019   20  
8 Jun 2019   21  
9 Jun 2019   20  
10 Jun 2019   17  
11 Jun 2019   11  
12 Jun 2019   11  
13 Jun 2019   14  
14 Jun 2019   17  
15 Jun 2019   15  
16 Jun 2019   5  
17 Jun 2019   14  
18 Jun 2019   11  
19 Jun 2019   22  
20 Jun 2019   19  
21 Jun 2019   24  
22 Jun 2019   17  
23 Jun 2019   18  
24 Jun 2019   13  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   0  
27 Jun 2019   0  
28 Jun 2019   0  
29 Jun 2019   0  
30 Jun 2019   0