สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   18  
2 May 2019   24  
3 May 2019   23  
4 May 2019   10  
5 May 2019   16  
6 May 2019   15  
7 May 2019   23  
8 May 2019   23  
9 May 2019   36  
10 May 2019   17  
11 May 2019   13  
12 May 2019   16  
13 May 2019   25  
14 May 2019   18  
15 May 2019   25  
16 May 2019   24  
17 May 2019   27  
18 May 2019   16  
19 May 2019   13  
20 May 2019   17  
21 May 2019   19  
22 May 2019   24  
23 May 2019   24  
24 May 2019   22  
25 May 2019   27  
26 May 2019   20  
27 May 2019   27  
28 May 2019   22  
29 May 2019   26  
30 May 2019   27  
31 May 2019   25