สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   21  
2 Apr 2019   22  
3 Apr 2019   15  
4 Apr 2019   25  
5 Apr 2019   25  
6 Apr 2019   21  
7 Apr 2019   20  
8 Apr 2019   17  
9 Apr 2019   23  
10 Apr 2019   22  
11 Apr 2019   26  
12 Apr 2019   15  
13 Apr 2019   8  
14 Apr 2019   26  
15 Apr 2019   17  
16 Apr 2019   15  
17 Apr 2019   17  
18 Apr 2019   16  
19 Apr 2019   12  
20 Apr 2019   19  
21 Apr 2019   24  
22 Apr 2019   15  
23 Apr 2019   17  
24 Apr 2019   32  
25 Apr 2019   14  
26 Apr 2019   19  
27 Apr 2019   14  
28 Apr 2019   16  
29 Apr 2019   13  
30 Apr 2019   25