สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   21  
2 Feb 2019   10  
3 Feb 2019   2  
4 Feb 2019   19  
5 Feb 2019   27  
6 Feb 2019   19  
7 Feb 2019   27  
8 Feb 2019   44  
9 Feb 2019   12  
10 Feb 2019   34  
11 Feb 2019   29  
12 Feb 2019   22  
13 Feb 2019   32  
14 Feb 2019   18  
15 Feb 2019   23  
16 Feb 2019   39  
17 Feb 2019   15  
18 Feb 2019   26  
19 Feb 2019   11  
20 Feb 2019   19  
21 Feb 2019   22  
22 Feb 2019   28  
23 Feb 2019   18  
24 Feb 2019   14  
25 Feb 2019   22  
26 Feb 2019   26  
27 Feb 2019   25  
28 Feb 2019   26