สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   60  
2 Jan 2019   125  
3 Jan 2019   157  
4 Jan 2019   167  
5 Jan 2019   159  
6 Jan 2019   156  
7 Jan 2019   128  
8 Jan 2019   114  
9 Jan 2019   156  
10 Jan 2019   166  
11 Jan 2019   137  
12 Jan 2019   177  
13 Jan 2019   174  
14 Jan 2019   153  
15 Jan 2019   130  
16 Jan 2019   118  
17 Jan 2019   119  
18 Jan 2019   110  
19 Jan 2019   106  
20 Jan 2019   99  
21 Jan 2019   113  
22 Jan 2019   112  
23 Jan 2019   115  
24 Jan 2019   93  
25 Jan 2019   110  
26 Jan 2019   103  
27 Jan 2019   106  
28 Jan 2019   113  
29 Jan 2019   36  
30 Jan 2019   12  
31 Jan 2019   12