สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   64  
2 Sep 2018   60  
3 Sep 2018   83  
4 Sep 2018   107  
5 Sep 2018   72  
6 Sep 2018   60  
7 Sep 2018   63  
8 Sep 2018   59  
9 Sep 2018   55  
10 Sep 2018   67  
11 Sep 2018   81  
12 Sep 2018   96  
13 Sep 2018   93  
14 Sep 2018   99  
15 Sep 2018   83  
16 Sep 2018   61  
17 Sep 2018   61  
18 Sep 2018   67  
19 Sep 2018   80  
20 Sep 2018   87  
21 Sep 2018   86  
22 Sep 2018   82  
23 Sep 2018   72  
24 Sep 2018   34  
25 Sep 2018   30  
26 Sep 2018   34  
27 Sep 2018   34  
28 Sep 2018   31  
29 Sep 2018   29  
30 Sep 2018   35