สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   6  
2 Jul 2018   8  
3 Jul 2018   12  
4 Jul 2018   15  
5 Jul 2018   10  
6 Jul 2018   14  
7 Jul 2018   7  
8 Jul 2018   2  
9 Jul 2018   14  
10 Jul 2018   10  
11 Jul 2018   13  
12 Jul 2018   17  
13 Jul 2018   20  
14 Jul 2018   11  
15 Jul 2018   9  
16 Jul 2018   15  
17 Jul 2018   12  
18 Jul 2018   5  
19 Jul 2018   6  
20 Jul 2018   8  
21 Jul 2018   11  
22 Jul 2018   10  
23 Jul 2018   21  
24 Jul 2018   5  
25 Jul 2018   9  
26 Jul 2018   22  
27 Jul 2018   9  
28 Jul 2018   8  
29 Jul 2018   5  
30 Jul 2018   9  
31 Jul 2018   6