สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   4  
2 Jun 2018   10  
3 Jun 2018   5  
4 Jun 2018   6  
5 Jun 2018   8  
6 Jun 2018   13  
7 Jun 2018   10  
8 Jun 2018   6  
9 Jun 2018   10  
10 Jun 2018   8  
11 Jun 2018   12  
12 Jun 2018   24  
13 Jun 2018   11  
14 Jun 2018   14  
15 Jun 2018   18  
16 Jun 2018   2  
17 Jun 2018   6  
18 Jun 2018   2  
19 Jun 2018   10  
20 Jun 2018   10  
21 Jun 2018   2  
22 Jun 2018   5  
23 Jun 2018   7  
24 Jun 2018   15  
25 Jun 2018   12  
26 Jun 2018   6  
27 Jun 2018   10  
28 Jun 2018   3  
29 Jun 2018   10  
30 Jun 2018   9