สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   152  
2 Dec 2018   132  
3 Dec 2018   152  
4 Dec 2018   119  
5 Dec 2018   98  
6 Dec 2018   78  
7 Dec 2018   96  
8 Dec 2018   112  
9 Dec 2018   106  
10 Dec 2018   88  
11 Dec 2018   96  
12 Dec 2018   108  
13 Dec 2018   102  
14 Dec 2018   115  
15 Dec 2018   105  
16 Dec 2018   58  
17 Dec 2018   75  
18 Dec 2018   105  
19 Dec 2018   102  
20 Dec 2018   110  
21 Dec 2018   108  
22 Dec 2018   101  
23 Dec 2018   101  
24 Dec 2018   108  
25 Dec 2018   108  
26 Dec 2018   102  
27 Dec 2018   111  
28 Dec 2018   134  
29 Dec 2018   150  
30 Dec 2018   150  
31 Dec 2018   98