สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   56  
2 Nov 2018   65  
3 Nov 2018   62  
4 Nov 2018   61  
5 Nov 2018   64  
6 Nov 2018   72  
7 Nov 2018   56  
8 Nov 2018   65  
9 Nov 2018   69  
10 Nov 2018   68  
11 Nov 2018   68  
12 Nov 2018   57  
13 Nov 2018   69  
14 Nov 2018   117  
15 Nov 2018   152  
16 Nov 2018   164  
17 Nov 2018   157  
18 Nov 2018   161  
19 Nov 2018   151  
20 Nov 2018   75  
21 Nov 2018   40  
22 Nov 2018   21  
23 Nov 2018   11  
24 Nov 2018   8  
25 Nov 2018   6  
26 Nov 2018   16  
27 Nov 2018   18  
28 Nov 2018   17  
29 Nov 2018   57  
30 Nov 2018   115