สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   59  
2 Oct 2018   87  
3 Oct 2018   84  
4 Oct 2018   80  
5 Oct 2018   76  
6 Oct 2018   78  
7 Oct 2018   78  
8 Oct 2018   87  
9 Oct 2018   93  
10 Oct 2018   87  
11 Oct 2018   81  
12 Oct 2018   64  
13 Oct 2018   56  
14 Oct 2018   57  
15 Oct 2018   59  
16 Oct 2018   62  
17 Oct 2018   53  
18 Oct 2018   51  
19 Oct 2018   60  
20 Oct 2018   55  
21 Oct 2018   56  
22 Oct 2018   62  
23 Oct 2018   53  
24 Oct 2018   66  
25 Oct 2018   62  
26 Oct 2018   65  
27 Oct 2018   59  
28 Oct 2018   56  
29 Oct 2018   59  
30 Oct 2018   66  
31 Oct 2018   59