สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   152  
2 Dec 2018   132  
3 Dec 2018   152  
4 Dec 2018   119  
5 Dec 2018   98  
6 Dec 2018   78  
7 Dec 2018   96  
8 Dec 2018   112  
9 Dec 2018   106  
10 Dec 2018   88  
11 Dec 2018   96  
12 Dec 2018   108  
13 Dec 2018   102  
14 Dec 2018   115  
15 Dec 2018   31  
16 Dec 2018   0  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0